Hotel u Matěje Černice

Hotel „U Matěje” Černice

VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ

Pozvánka na valnou hromadu společnosti 2015 (pdf 192 kB)

Výkaz zisků a ztrát 2014 (pdf 36 kB)